JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM

PAŹDZIERNIK

ZAPRASZAM

NA NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE