19.VIII – 26.VIII 2018

PARLIN

 

Sobota – 18VIII

18:15 W 90 urodziny Salomei z podz za łaski i prośbą o Boże Błogosławieństwo

 

Niedziela – 19VIII

10:30 śp Monika Kamińska zm z rodz Dadosów i Krokosów

 

Czwartek – 23VIII

16:30 śp Dariusz Wilak /od mamy z Lidką i Krystianem/

17:00 śp Ryszard Kijanowski /od sąsiadów Ziółkowskich i Kopciów/

/od Stowarzyszenia Młode Dęby/

 

Sobota – 25VIII

18:15 śp Ludwika Jan Katulscy Sylwester Kotlarek

 

Niedziela – 26VIII

10:30 śp Zdzisław Górski

DĄBROWA

Sobota – 18VIII

16:00 ślub: Waldemar Kwaśniewski i Angelika Gałęźniak

17:00 śp Janina Jan Bronisław Lucjan Sitarz

 

Niedziela – 19VIII

9:00 śp Marianna /19r/ Kazimierz Lewandowscy

12:00 1. Dziękczynna za tegoroczne plony obu parafii

  1. Roman Głowacki /15r/ śp Halina Stanisław Edward Zbigniew Bodziany

 

Poniedziałek – 20VIII św Bernarda

16:30 śp Zygmunt Dombek /od rodz Michalaków/

/od Romana i Mieczysława Madajewskich oraz rodz Zemke/

17:00 śp Krystyna Kuczma /od kuzynki Aliny z mężem kuzyna Arkadiusza z rodz/

/od rodz Fabianek/

17:30 śp Urszula Konopińska /od rodz Samulskich i Figiel/

/od chrześniaczki Ani z rodz/

 

Środa – 22VIII NMP Królowej

17:00 śp Stanisław Aniela Papież Michał Józefa Barczykowscy

 

Piątek – 24VIII św Bartłomieja Apostoła

15:00 ślub: Paweł Zasadzki i Roma Sośnicka

16:15 śp Tadeusz Kaczmarek /od brata Mieczysława z rodz/

/od Marioli z rodz/

17:00 śp Marcjanna Franciszek Kazimiera Zygmunt Białek

 

Sobota – 25VIII

17:00 śp Helena Sokołowska /od syna z rodz/

 

Niedziela – 26VIII

9:00 śp Ewa Tarnowska /od męża i dzieci/

12:00 śp Mirosław Leon Marta Jóźwiak Maria Mieczysław Woziwoda ks Kowalski