Wymienianki 2018/19

PARLIN

SOBOTA

 

 • Stefanię Stanisława Bernarda Kosickich z rodz Sośnickich
 • Renatę Sykut z rodz Sykutów i Kozakiewiczów
 • Łucjana Krystynę Jóźwiaków Mariannę Katulską
 • Mariannę Władysława Drygalskich Mirosławę Barańską
 • Czesława Mazurkiewicza z rodz Mazurkiewiczów i Bonkowskich
 • Damiana Łucjana Osińskich
 • Czesławę Kazimierza Zasadzkich
 • Mariannę Franciszka Typków
 • Danutę Kijak
 • Stefanię Kazimierza Zabłockich
 • Reginę Łucjana Zebel
 • Czesława Zofię Kiszków Romana Typka
 • Z rodz Stawarskich i Maców
 • Franciszka Stanisławę Bereźnickich
 • Pelagię Franciszka Barańskich
 • Sabinę Franciszka Górskich
 • Mariannę Erwina Kazimierza Schauerów
 • Rozalię Michała Sitarków
 • Stanisławę Tadeusza Pryciaków
 • Michała Nowakowskiego Jana Mruka
 • Ewę Michała Mulżyńskich
 • Tadeusza Reginę Rosińskich
 • Salomeę Marcina Grzeszkowiaków
 • Mariannę Floriana Barbarę Bonkowskich
 • Z rodz Sobczaków i Mulżyńskich
 • Kunegundę Mieczysława Krzyżaniaków
 • Helenę Franciszka Stypczyńskich
 • Genowefę Barańską Jadwigę Mariana Murackich
 • Józefa Wygnańca
 • Jana Helenę Panertów

NIEDZIELA

 

  • Stanisława Kosickiego z rodz Wesołków
  • Stanisława Barańskiego z rodz Potrzebnych
  • Franciszka Nawrota z rodz Nawrotów i Berlińskich
  • Henrykę Jadwigę Sylwestra Nowakowskich Bogdana Kasprzaka
  • Jerzego Jadwigę Bronisława Katulskich
  • Mariana Melanię Błażejczaków
  • Bogumiłę Barańską Zdzisława Górskiego
  • Eugenię Stefana Karaszewskich
  • Stefanię Leona Nowaków
  • Helenę Mielcarek z rodz Mielcarków i Kotlarków
  • Zenona Meszyńskiego z rodz Piętków
  • Konstancję Marcina Dombków
  • Zofię Józefa Andryszaków Mieczysława Tomczaka
  • Wincentego z rodz Januszewskich
  • Zofię Feliksa Czesława Woźniaków
  • Józefa Grzybowskiego Zofię Mieczysława Zygmunta Bogusiewiczów
  • Zygfryda Dariusza Wilaków
  • Dominikę Zenona Marka Zasadzkich
  • Helenę Józefa Flittów Kazimierza Kowalskiego
  • Franciszkę Jana Chrząszczaków
  • Stanisława Marię Rabinków
  • Halinę Czesława Stanisławę Zofię Michała Klemensów Bogumiła Malczewskiego
  • Stefana Joannę Chałajczaków Kazimierza Sykuta
  • Jana Jóźwiaka z rodz Jóźwiaków i Liwaków
  • Irenę Floriana Ziółkowskich
  • Helenę Antoniego Wietrzykowskich
  • Sławomira Mariannę Wojciecha Sobkowskich
  • MartęJózefa Zakrzewskich
  • Jerzego Rochowiaka z rodz Skrzypczyńskich
  • Janinę Stanisława Grzybowskich
  • Stanisławę Tomasza Kwiatkowskich
  • Leona Zakrzewskiego z rodz Zakrzewskich
  • Wandę Benona Langów z rodz Kubiaczyków
  • Juliannę Mieczysława Klechów z rodz
  • Czesławę Kazimierza Kaszubów
  • Artura Arnolda Jerzego Pawłowskiego
  • Zenona z rodz Jakubowskich i Kapturskich
  • Annę Józefa Józefiaków Wiesławę Cegłowską
  • Feliksę Jana Typków
  • Annę Bronisława Pachlów Katarzynę Kusiak
  • Jana Kulika z rodz Orłów i Kulików
  • Bogdana z rodz Woźniaków i Grzechowiaków
  • Marię Jana Olszaków
  • Marię Henryka Drajemów Jadwigę Banaszkiewicz
  • Zdzisława Brokowskiego zm z rodz Łabuszyńskich
  • Z rodz Błaszczaków i Myków
  • Jana Kozłowskiego
  • Tadeusza Cieślika
  • Monikę Kamińską Juliannę Bolesława Dadosów
  • Teodorę Franciszka Krokosów
  • Bożenę Lidmann
  • Wincentego Mikulskiego
  • Anielę z rodz Tomczyków i Jakubczaków
  • Marię Franciszka Wójciaków z rodz Wójciaków i Wiśniewskich
  • Jana Bogdana Drajemów Joannę Pawlak
  • Ewę Chruśniak z rodz Chruśniaków Żmudzińskich

DĄBROWA

 • Ks prob Jerzego Kowalskiego Henryka Wojcieszyka
 • Sławomira Hekierta Krzysztof Kinowskiego
 • A także naszych zmarłych:
 • Stanisława Mariannę Skoczylasów
 • Stanisława Helenę Kaczmarków
 • Henryka Kaczmarka Alojzego Olejnika
 • Jerzego Krużewskiego Annę Paschek
 • Sabinę Michała Andrzejewskich
 • Mieczysława Piotra Meszyńskich
 • Antoninę Stefana Juliana Kozłowskich
 • Marię Mieczysława Woziwodów
 • Mirosława Leona Martę Jóźwiaków
 • Jadwigę Henryka Jana Soletów
 • Danutę Mariana Tomasza Kawików
 • Z rodz Myllerów i Flitów
 • Saturnina Janiaka z rodz Janiaków i Zarębskich
 • Praksedę Alfonsa Krajewskich
 • Albina Zofię Tadeusza Dojsów Elżbietę Wirbicką
 • Mateusza Łucję Jana Hofmanów
 • Mariannę Tadeusza Balcerzaków
 • Szymona Joannę Benona Helenę Weronikę Sylwestra Witkowskich
 • Wiktorię Władysława Kazimierza Zdzisława Benedykta Leona Janinę Nowaczyków
 • Mariana Joachimowicza Jerzego Konrada
 • Czesława Zofię Romualda Twarużków
 • Michała Ińskiegio
 • Irenę Genowefę Stefana Prillów Henrykę Obała
 • Marię Marczak Ireneusza Spychalskiego Jadwigę Wacława Lewandowskich
 • Jadwigę Józefa Katulskich
 • Wiktorię Jana Andrzejewskich
 • Dominikę Michała Andrzeja Zarembów
 • Floriana Łapińskiego
 • Leszka Józefę Walentego Kaczmarków
 • Marię Kazimierza Zielińskich
 • Tadeusza Zofię Kaczmarków
 • Henrykę Zdzisława Sośnickich
 • Marię Czesława Szufladów
 • Janinę Michalinę Łagockie
 • Mariannę Jakuba Aleksandra Krukowskich zm z tych rodzin
 • Urszulę Pokładek Reginę Zenona Radojewskich zm z rodz
 • Stanisława Jana Elżbietę Wabich
 • Stefana Zofię Babskich Teresę Posmyk
 • Halinę Pietrzak Antoniego Maciejewskiego
 • Jadwigę Józefa Katulskich
 • Franciszka Marię Wójcików Stanisława Juliannę Woźniaków
 • Bożenę Osika Zenona Czesławę Kuczmów
 • Domicelę Tadeusza Filipiaków
 • Reginę Jana Różyckich
 • Z rodz Szulców Kozakiewiczów Gniewkowskich Filipiaków i Kuchcińskich
 • Danutę Alfonsa Plewów
 • Ewę Stanisławę Wacława Hałajczaków
 • Zofię Feliksa Stachowskich
 • Marię Czesława Szufladów
 • Jana Brzezińskiego Olgę Ostwaldt
 • Mariana Tarneckiego
 • Weronikę Jana Kazimierza Mikulskich
 • Józefę Guścior Rozalię Stelmaszczyk
 • Mariana Śmigielskiego Andrzeja Borowiaka
 • Halinę Bogusławę Romana Firlejów
 • Hannę Artura Arnoldów
 • Franciszkę Leona Berlińskich
 • Edmunda Świtalskiego Henryka Dłutkowskiego
 • Henryka Tylmana
 • Zdzisława Wirbickiego
 • Elżbietę Wirbicką
 • Natalię Józefa Weronikę Barbarę Zygmunta Tadeusza Majków
 • Mieczysława Wawrzyńskiego Zbigniewa Nowakowskiego
 • Lesława Kasztelana
 • Bronisławę Praksedę Bogdana Michała Zebel
 • Czesławę Jana Chrzanowskich
 • Aleksandrę Władysława Henryka Milczarków z rodz
 • Kazimierę Stefana Kaszubów z rodz Głusiów
 • Marię Zdzisława Karolinę Jana Baranów
 • Elżbietę Antoniego Prosianowskich
 • Marię Mariana Mazurkiewiczów
 • Henrykę Michała Bartoszuków
 • Mariannę Klemensa Mazurkiewiczów
 • Kazimierę Antoniego Przemysława Bosiackich
 • Zofię Stefana Wawrzyńskich
 • Antoninę Floriana Pietruszewskich
 • Wiktorię Walentego Zarembów
 • Leona Mariannę Władysławę Jakuba Sobkowiaków
 • Jana Kuzaka Julię Konstantego Stypułów
 • Z rodz Bielasików Trójniaków
 • Teresę Konstantego Juliannę Kopciów
 • Mariannę Michała Barczykowskich
 • Wandę Michała Kurtyków
 • Leokadię Franciszka Zbieranków
 • Janinę Józefa Tomickich
 • Jadwigę Stanisława Erdmanów Hansa Hermana
 • Leokadię Jana Zenona Chronowiaków
 • Zdzisławę Tadeusza Białeckich
 • Aleksandrę Brończyk Mieczysławę Józefa Wiśniewskich
 • Czesławę Stefana Daszkiewiczów Jana Drelicha
 • Małgorzatę Andrzeja Daszkiewiczów
 • Czesława Zygmunta Dombków zm z tych rodzin
 • Z rodz Bielawskich Dembskich Guziołków i Godurkiewiczów
 • Kazimierza Szymczaka z rodz Szymczaków i Koronów
 • Marię Władysława Kupców
 • Krystynę Jana Ryszarda Leszka Pajurskich
 • Edwarda Mroziaka zm z tych rodzin
 • Irenę Pelagię Mieczysława Domagalskich
 • Helenę Kazimierza Walczaków
 • Jadwigę Franciszka Bońkowskich
 • Józefę Jakubowską Annę Ciesielską Franciszka Mazurkiewicza
 • Zygmunta Piotrowicza
 • Zbigniewa Chrząściela zm z rodz
 • Marię Jana Mariana Smagów
 • Genowefę Bronisława Stanisława Kozłowskich
 • Władysława Janinę Mirosławę Halinę Madajewskich
 • Z rodz Zemków Krajewskich Madajewskich
 • Janinę Kwiatkowską
 • Bronisławę Sylwestra Morkowskich
 • Kazimierę Romana Górnych
 • Zofię Ryszarda Szymańskich
 • Kazimierę Franciszka Kaliszewskich
 • Bronisławę Feliksa Marię Cemków
 • Janusza Geisla Ludwikę Martę Lange
 • Stanisławę Wacława Józefa Hałajczaków
 • Antoninę Leona Józefa Paradowskich
 • Sylwestra Stablewskiego Felicję Wiśniewską
 • Teklę Nikodema Ryszarda Weberów
 • Kazimierę Piotra Pelagię Bronisława Grempków
 • Franciszka Aleksandrę Madajewskich
 • Józefa Rozalię Dominiczaków