Wymienianki 2016/17

PARLIN

SOBOTA

 

 • Stefania Stanisław Bernard zm z rodz Kosickich
 • Zofia Czesław Kiszka
 • Czesław zm z rodz Mazurkiewiczów i Bonkowskich
 • Roman Typek
 • Zm z rodz Stawarskich i Mac
 • Stanisława Franciszek Bereźniccy
 • Pelagia Franciszek Barańscy
 • Wincenty Marta Nawroccy
 • Władysław Marianna Drygalscy
 • Mirosława Barańska
 • Renata Sykut z rodz Sykutów i Kozakiewiczów
 • Czesława Kazimierz Zasadzcy
 • Stefania Kazimierz Zabłoccy
 • Regina Łucjan Zebel
 • Sabina Franciszek Górscy
 • Z rodz Mulżyńskich i Sobczaków
 • Stanisława Tadeusz Pryciak
 • Marianna Erwin Schauer
 • Regina Tadeusz Rosińscy
 • Marianna Florian Bonkowscy
 • Salomea Marcin Grzeszkowiak Barbara Bonkowska
 • Irena Ignacy Ryszard Drygalscy
 • Kazimiera Stanisław Langner
 • Łucjan Krystyna Jóźwiak Marianna Katulska
 • Damian Łucjan Osińscy
 • Józef Wygnaniec z rodz Panertów i Sobota
 • Ludwika Jan Katulscy
 • Agnieszka Józef Najkowscy Sylwester Kotlarek
 • Ryszard Kleczkowski
 • Zbigniew Eugeniusz Pacholscy
 • Kunegunda Mieczysław Krzyżaniak
 • Genowefa Barańska
 • Jadwiga Marian Muracki
 • Damian Koch

NIEDZIELA

 

  • Zdzisław Górski
  • Stanisław Kosicki zm z rodz Wesołków
  • Marianna Franciszek Typek Danuta Kijak
  • Zdzisław Brokowski zm z rodz Łabuszyńskich
  • Łucjan Krystyna Jóźwiak
  • Marianna Katulska
  • Jan Kulik zm z rodz Kulików i Orłów
  • Zofia Mieczysław Zygmunt Bogusiewicz
  • Łucja Józef Szary
  • Helena Mielcarek z rodz Mielcarków i Kotlarków
  • Irena Florian Ziółkowscy
  • Helena Antoni Wietrzykowscy
  • Stanisław Barański z rodz Potrzebnych
  • Zm z rodz Błaszczaków i Myków
  • Sławomir Marianna Wojciech Sobkowscy
  • Marta Józef Zakrzewscy
  • Sylwester Jadwiga Henryka Nowakowscy
  • Bogdan Kasprzak
  • Stanisława Tomasz Kwiatkowscy
  • Zenon Meszyński z rodz Piętków
  • Franciszek Nawrot z rodz Nawrotów i Berlińskich
  • Julianna Mieczysław Klecha
  • Eugenia Stefan Karaszewscy
  • Stefania Leon Nowak
  • Maria Franciszek Wójciak
  • Zm z rodz Wójciak i Wiśniewskich
  • Jan Jóźwiak z rodz Jóźwiaków i Liwaków
  • Halina Czesław Stanisława Zofia Michał Klemens Bogumił Malczewski
  • Ewa Michał Mulżyńscy
  • Danuta Alfons Plewa
  • Wincenty z rodz Januszewskich
  • Zofia Feliks Czesław Woźniak
  • Janina Stanisław Grzybowscy
  • Stanisław Kruk
  • Helena Stanisław Kurzawa
  • Ewa Chruśniak z rodz Chruśniaków i Żmudzińskich
  • Dominika Zenon Marek Zasadzcy
  • Helena Józef Flitta
  • Kazimierz Kowalski
  • Aniela z rodz Tomczyków i Jakubczaków
  • Leon Zakrzewski zm z rodz
  • Wanda Benon Lange
  • Z rodz Kubiaczyków
  • Bogumiła Barańska
  • Czesława Kazimierz Kaszuba
  • Artur Arnold Jerzy Pawłowski
  • Maria Jan Olszak Maria Henryk Drajem
  • Jadwiga Banaszkiewicz
  • Teresa Czesław Olszak
  • Michał Nowakowski Jan Mruk
  • Stefania Franciszek Jan Flitta
  • Anna Józef Kowalscy
  • Wincenty Mikulski
  • Bogdan zm z rodz Woźniaków i Grzechowiaków
  • Jerzy Rochowiak zm z rodz Skrzypczyńskich
  • Feliksa Jan Typek Anna Bronisław Pachla
  • Zenon z rodz Jakubowskich i Kapturskich
  • Józef Anna Józefiak Wiesława Cegłowska
  • Joanna Pawlak Jan Bogdan Drajem
  • Monika Kamińska Julianna Bolesław Dados
  • Teodora Franciszek Krokos
  • Stefan Joanna Hałajczak Kazimierz Sykut
  • Stanisława Leonard Kamińscy
  • Franciszek Stanisława Dionizy Wieczorek
  • Maria Stanisław Rabinek
  • Julian Zofia Kruzel
  • Konstancja Marcin Dombek
  • Zofia Józef Andryszak
  • Bożena Lidmann z rodz Lidmann
  • Tadeusz Cieślik Zygfryd Dariusz Wilak
  • Jerzy Katulski Melania Błażejczak
  • Ryszard Kotecki Ludwika Władysław Wolińscy
  • Leon Sarnowski Józef Władysława Krystyna Płascy
  • Bożena Cywińska
  • Jan Kozłowski
  • Halina Dados Ryszard Pajurski
  • Krystyna Stanisław Jerzy Malczewscy
  • Bożena Waszak
  • Edmund Klara Kwiecińscy
  • Leszek Irena Kijanowscy
  • Henryk Szymański zm z rodz Szymańskich i Kopciów
  • Teresa Balińska
  • Stanisław Schmidt

DĄBROWA

 • Ks prob Jerzy Kowalski Henryk Wojcieszyk
 • A także nasi zmarli:
 • Stanisław Marianna Skoczylas
 • Stanisław Helena Kaczmarek
 • Henryk Kaczmarek Alojzy Olejnik
 • Jerzy Krużewski Anna Paschek
 • Maria Mieczysław Woziwoda
 • Mirosław Leon Marta Jóźwiak
 • Irena Genowefa Stefan Prill
 • Henryka Obała Maria Marczak
 • Ireneusz Spychalski
 • Zofia Jakub Antoni Sitarz Józefa Andrzej Kapica
 • Jerzy Malczewski zm z rodz Kapica i Sitarz
 • Czesław Zofia Romuald Twarużek
 • Michał Iński
 • Mateusz Łucja Jan Hofman
 • Marianna Tadeusz Balcerzak
 • Alfons zm z rodz Warkoczyńskich Pachała i Borowieckich
 • Antonina Stefan Julian Kozłowscy
 • Zm z rodz Szulców Kozakiewiczów Gniewkowskich Filipiaków
 • Kazimiera Antoni Kuchcińscy
 • Elżbieta Jan Stanisław Wabich
 • Zofia Stefan Babscy
 • Teresa Posmyk Antoni Maciejewski
 • Janina Michalina Łagockie
 • Marianna Jakub Aleksander Krukowscy
 • Zm z rodz Krukowskich Łagockich i Koteckich
 • Joanna Szymon Benon Witkowscy Weronika Helena Sylwester z rodz Nowaczyków
 • Władysław Wiktoria Benedykt Leon Zdzisław
 • Kazimierz Janina z rodz Orlikowskich
 • Marian Joachimowicz Jerzy Konrad
 • Julianna Mikołaj Magdalena Glac
 • Pelagia Florian Olejniczak
 • Helena Kazimierz Sobota
 • Anna Jan Mocny
 • Władysława Czesław Błachut
 • Aniela Jan Kula
 • Helena Alojzy Leśni
 • Helena Franciszek Nowaczyk
 • Romuald Abram Teodor Kowalski Sylwester Walczak
 • Michał Głowacki Stefania Jadwiga Jan Mieczysław Michał Socha
 • Z rodz Bielawskich Dembskich Guziołek i Godurkiewicz
 • Florian Łapiński
 • Walenty Józef Leszek Kaczmarek
 • Maria Kazimierz Zielińscy
 • Jan Wiktoria Kazimierz Henryk Stanisław Czesław Andrzejewscy
 • Dominika Michał Andrzej Zaremba
 • Stanisław Julianna Woźniak
 • Bożena Osika Maria Franciszek Wójcik
 • Zenon Czesława Kuczma
 • Urszula Pokładek Regina Zenon Radojewscy zm z rodz
 • Wacław Stanisława Hałajczak
 • Jadwiga Franciszek Bonkowscy
 • Józefa Jakubowska Franciszek Mazurkiewicz
 • Zm z rodz Baranowskich Zielińskich i Szygułów
 • Maria Czesław Szuflada
 • Henryka Zdzisław Sośniccy
 • Prakseda Alfons Krajewscy
 • Albin Zofia Tadeusz Dojs Elżbieta Wirbicka
 • Zofia Stanisław Wiesław Hacz Stefan Pryciak Wioletta Guściora
 • Maria Zdzisław Karolina Jan Baran
 • Elżbieta Antoni Prosianowscy
 • Mieczysław Piotr Meszyńscy
 • Sabina Michał Andrzejewscy
 • Marianna Kazimierz Lewandowscy Andrzej Najkowski
 • Zbigniew Chrząściel z rodz Chrząściel i Sobczak
 • Władysława Janina Halina Mirosława Madajewskie
 • Z rodz Madajewskich Krajewskich i Zemke Janina Kwiatkowska
 • Rozalia Dziel Marianna Władysław Kazimierz Stawiccy
 • Mieczysław Kurant
 • Leokadia Jan Zenon Chronowiak
 • Maria Czesław Szuflada Jan Brzeziński Olga Ostwald
 • Małgorzata Andrzej Daszkiewicz
 • Stanisława Kazimierz Czesław Dombek Iwona Kościelniak
 • Jan Kuzak
 • Halina Bogusława Roman Firlej Hanna Artur Arnold
 • Domicela Tadeusz Filipiak Regina Jan Różyccy
 • Felicja Zygmunt Miatkowscy
 • Czesława Jan Chrzanowscy Władysław Henryk Aleksandra Milczarek zm z rodz
 • Aleksandra Brończyk Mieczysława Józef Wiśniewscy
 • Zdzisława Tadeusz Białeccy
 • Mieczysław Wawrzyński Zbigniew Nowakowski Lesław Kasztelan
 • Bronisława Prakseda Bogdan Michał Zebel
 • Saturnin Janiak z rodz Zarębskich i Janiaków
 • Z rodz Myller i Flita
 • Zofia Walerian Kazimierz Kotlarek
 • Regina Stanisław Antoni Resler
 • Władysława Stanisław Wawrzyński
 • Stefan Kazimiera Kaszuba z rodz Głusiów
 • Ludwika Lange Marta Janusz Geisel
 • Czesława Stefan Daszkiewicz Jan Drelich
 • Zygmunt Piotrowicz
 • Zdzisław Wirbicki
 • Natalia Józef Weronika Barbara Tadeusz Zygmunt Majka
 • Zofia Ryszard Szymańscy
 • Danuta Leon Wekwejt
 • Maria Jan Karol Marian Smaga
 • Genowefa Bronisław Stanisław Jan Kozłowscy
 • Regina Różańska
 • Jadwiga Henryk Jan Soleta
 • Z rodz Bielasików Trójniaków
 • Teresa Konstanty Julian Kopeć
 • Marianna Marian Barczykowscy
 • Janina Józef Tomiccy Jadwiga Stanisław Erdman
 • Hans Herman zm z tych rodz
 • Klara Władysław Kowalscy
 • Danuta Alfons Plewa
 • Aurelia Jan Dłutkowscy Kazimierz Strzelecki
 • Marian Tarnecki
 • Antonia Leon Józef Paradowscy
 • Stanisława Wacław Józef Hałajczak
 • Sylwester Stablewski Felicja Wiśniewska
 • Franciszka Leon Berlińscy
 • Edmund Świtalski Henryk Dłutkowski
 • Tekla Nikodem Ryszard Weber
 • Zofia Tadeusz Albin Dojs
 • Maria Marian Mazurkiewicz
 • Henryka Michał Bartoszuk
 • Kazimiera Antoni Przemysław Bosiaccy
 • Marianna Klemens Mazurkiewicz
 • Antonina Florian Pietruszewscy
 • Danuta Ryszard Kubscy
 • Kazimierz Wacław Magdalena Szymczak
 • Józefa Stanisław Korona
 • Marianna Jerzy Muszyńscy
 • Kazimiera Pelagia Piotr Bronisława Grempka
 • Aleksandra Franciszek Madajewscy
 • Weronika Jan Kazimierz Mikulscy
 • Józefa Guścior Rozalia Stelmaszczyk
 • Marian Śmigielski Andrzej Borowiak
 • Henryk Tylman
 • Zbigniew Mieczysław Dojs Elżbieta Wirbicka
 • Jan Maria Edmund Krasiccy Janina Ziemińska
 • Kazimiera Franciszek Kaliszewscy
 • Bronisława Maria Feliks Cemka
 • Leon Marianna Władysława Jakub Sobkowiak
 • Wiktoria Walenty Zaremba
 • Irena Pelagia Mieczysław Domagalscy
 • Helena Kazimierz Walczak
 • Jadwiga Józef Katulscy
 • Michał Wanda Kazimierz Kurtyka
 • Franciszek Leokadia Zbieranek
 • Maria Marian Tomasz Filipiak zm z rodz
 • Zofia Tadeusz Fryt