Wymienianki 2019/20

PARLIN

SOBOTA

 • Stefanię Stanisława Bernarda z rodz Kosickich Sośnickich
 • Mariannę Franciszka Typków Danutę Kijak
 • Zbigniewa Eugeniusza Pacholskich
 • Ryszarda Kleczkowskiego
 • Renatę Sykut z rodz Sykutów Kozakiewiczów
 • Mariannę Katulską Krystynę Kaźmierczak
 • Łucjana Krystynę Jóźwiaków
 • Czesławę Kazimierza Zasadzkich
 • Reginę Edwina Grzegorza Mikulskich z rodz
 • Irenę Floriana Jerzego Ziółkowskich
 • Helenę Antoniego Wietrzykowskich
 • z rodz Sobczaków Mulżyńskich
 • Stefanię Kazimierza Zabłockich
 • Reginę Łucjana Zebelów
 • Irenę Ignacego Ryszarda Drygalskich
 • Kazimierę Stanisława Langnerów
 • Mariannę Erwina Franciszka Kazimierza Schauerów
 • Rozalię Michała Sitarków
 • Stanisławę Tadeusza Pryciaków
 • Natalię Najkowską
 • Sabinę Franciszka Górskich
 • Pelagię Franciszka Barańskich
 • Dorotę Michała Nowakowskich Jana Mruka
 • Ewę Michała Mulżyńskich
 • Agnieszkę Antoniego Kopciów
 • Franciszkę Jana Kluczewskich
 • Balbinę Jana Popków
 • Marię Andrzeja Olszowych
 • Katarzynę Wojciecha Waśków
 • Zofię Wojciecha Piaseckich
 • JózefęWincentego Fiutaków
 • Anastazję Wawrzyna Milów
 • Mariannę Józefa Ziółkowskich
 • Antoninę Antoniego Sytków
 • Mariannę Pawła Narodzonków
 • Ewę Michała Hejduckich
 • Jadwigę Melchiora Wietrzykowskich
 • Katarzynę Franciszka Wardów
 • Mariannę Wojciecha Robaków
 • Katarzynę Wojciecha Kupczyków
 • Czesława Mazurkiewicza z rodz Mazurkiewiczów Bonkowskich
 • Józefa Wygnańca
 • Jana Helenę Panertów
 • Damiana Łucjana Osińskich
 • Mirosławę Franciszka Barańskich z rodz Drygalskich
 • Reginę Tadeusza Rosińskich
 • Genowefę, Eugeniusza Barańskich
 • Jadwigę Mariana Murackich
 • Wincentego Martę Nawrockich
 • Zofię Józefa Barańskich Bogumiłę Frankowską

NIEDZIELA

  • Stanisława Kosickiego z rodz Wesołków
  • Zenona Meszyńskiego Józefa Zofię Piętków
  • Stanisława Barańskiego z rodz Potrzebnych
  • Henrykę Jadwigę Sylwestra Nowakowskich
  • Bogdana Kasprzaka
  • Eugenię Stefana Karaszewskich
  • Stefanię Leona Nowaków
  • Zdzisława Górskiego
  • Józefa Grzybowskiego Łucję Józefa Szarych
  • Zofię Mieczysława Zygmunta Bogusiewiczów
  • Stanisławę Tomasza Kwiatkowskich
  • Jerzego Katulskiego Melanię Mariana Błażejczaków
  • Franciszka Nawrota z rodz Nawrotów Berlińskich
  • Juliannę Mieczysława Klechów z rodz
  • z rodz Błaszczaków Myków
  • Szczepana Malińskiego
  • Helenę Mielcarek z rodz Mielcarków Kotlarków
  • Sławomira Mariannę Wojciecha Sobkowskich
  • Martę Józefa Zakrzewskich
  • Władysławę Wincentego zm z rodz Januszewskich
  • Zofię Feliksa Czesława Woźniaków
  • Konstancję Marcina Dombków
  • Zofię Józefa Andryszaków
  • Stefana Joannę Hałajczaków
  • Kazimierza Sykuta
  • Bogdana z rodz Woźniaków Grzechowiaków
  • Jana Jóźwiaka z rodz Jóźwiaków Liwaków
  • Halinę Czesława Stanisławę Zofię Michała Klemensów
  • Bogumiła Malczewskiego
  • Marię Stanisława Rabinków
  • Wincentego Mikulskiego
  • Stefanię Franciszka Jana Flittów
  • Annę Józefa Kowalskich
  • Feliksę Jana Typków
  • Annę Bronisława Henryka Pachlów Katarzynę Kusiak
  • Jana Marię Olszaków
  • Marię Henryka Drajemów Jadwigę Banaszkiewicz
  • Jana Kulika z rodz Orłów Kulików
  • Zdzisława Brokowskiego z rodz Łabuszyńskich
  • Dominikę Zenona Marka Zasadzkich
  • Helenę Józefa Flittów
  • Kazimierza Kowalskiego Franciszkę Jana Chrząszczaków
  • Henryka Szymańskiego Feliksę Józefa Kopciów
  • Bożenę Lidmann
  • Salomeę Marcina Grześkowiaków
  • Barbarę Jana Bonkowskich z rodz
  • Zygfryda Dariusza Wilaków
  • Tadeusza Cieślika
  • Anielę z rodz Tomczyków Jakubczaków
  • Leona Zakrzewskiego z rodz
  • Wandę Benona Langów
  • z rodz Kubiaczyków Andrzeja Brodę
  • Janinę Stanisława Grzybowskich
  • Bogumiłę Barańską
  • Czesławę Kazimierza Kaszubów
  • Artura Arnolda Jerzego Pawłowskiego
  • Ewę z rodz Chruśniaków Żmudzińskich
  • Jana Kozłowskiego
  • Joannę Pawlak
  • Jana Bogdana Drajemów
  • Stanisława Kruka Gertrudę Hajduk
  • Helenę Stanisława Mieczysława Kurzawów
  • Zenona Jakubowskiego z rodz Jakubowskich Kapturskich
  • Annę Józefa Józefiaków Wiesławę Cegłowską
  • Romana Typka z rodz Stawarskich Maców
  • Franciszka Stanisławę Bereźnickich
  • Jana Klemensa
  • Krystynę Stanisława Jerzego Malczewskich
  • Marię Franciszka Wójciaków
  • z rodz Wójciaków Wiśniewskich
  • Jerzego Rochowiaka zm z rodz Skrzypczyńskich
  • Franciszka Wieczorka
  • Ryszarda Irenę Leszka Kijanowskich
  • Klarę Edmunda Kwiecińskich
  • Bartłomieja Reginę Wacława Wiśniewskich
  • Leona Helenę Sarnowskich
  • Józefa Władysławę Krystynę Płaskich
  • Bożenę Waszak
  • Teresę Galińską
  • Ludwikę Władysława Wolińskich
  • Ryszarda Koteckiego
  • Zofię Czesława Kiszków

DĄBROWA

 • Ks prob Jerzego Kowalskiego Henryka Wojcieszyka
 • Sławomira Hekierta Krzysztof Kinowskiego
 • A także naszych zmarłych:
 • Stanisława Mariannę Skoczylasów
 • Stanisława Helenę Kaczmarków
 • Henryka Kaczmarka Alojzego Olejnika
 • Jerzego Krużewskiego Annę Paschek
 • Antoninę Stefana Juliana Kozłowskich
 • Marię Mieczysława Woziwodów
 • Mirosława Leona Martę Jóźwiaków
 • Dominikę Michała Andrzeja Zarembów
 • Wiktorię Jana Andrzejewskich
 • Leokadię Franciszka Zarembów zm z rodzin
 • Helenę Mieczysława Władysława Godurkiewiczów
 • z rodz Mostków Dembskich Bielawskich Guziołków
 • Szymona Joannę Benona Weronikę Sylwestra Witkowskich
 • Wiktorię Władysława Kazimierza Zdzisława Benedykta Janinę Nowaczyków
 • Mariana Joachimowicza Jerzego Konrada
 • Mieczysława Kaczmarka Klemensa Zielińskiego z rodz
 • Saturnina Janiaka z rodz Janiaków Zarembskich
 • Jana Flitę z rodz Myllerów
 • Reginę Zenona Radojewskich z rodz
 • Helenę Józefa Dojsów
 • Antoninę Jana Twardowskich z rodz
 • Stefanię Józefa Michałowskich
 • Domicelę Tadeusza Filipiaków
 • Reginę Jana Różyckich z tych rodz
 • Irenę Genowefę Stefana Prillów
 • Henrykę Obała Marię Marczak Ireneusza Spychalskiego
 • Jadwigę Wacława Lewandowskich
 • Marię Czesława Szufladów
 • ojca Władysława Jana Brzezińskich Olgę Ostwald
 • Stanisława Jana Elżbietę Wabichów
 • Zofię Stefana Babskich
 • Teresę Posmyk Halinę Pietrzak
 • Antoniego Maciejewskiego
 • Kazimierę Stefana Kaszubów z rodz Głusiów
 • Leokadię Franciszka Zbieranków
 • Jadwigę Józefa Katulskich
 • Mariana Tarneckiego
 • Czesława Zofię Romualda Twarużków
 • Michała Ińskiego
 • Z rodz Szulców Kozakiewiczów Filipiaków Gniewkowskich Kuchcińskich
 • Zenona Leokadię Jana Chronowiaków
 • Władysławę Kazimierza TeresęWysotów
 • Helenę Sylwestra Popielarzów
 • Franciszkę Piotra Jakubowskich z rodz
 • Marię Franciszka Wójcików
 • Juliannę Stanisława Woźniaków
 • Bożenę Osikę
 • Czesławę Zenona Kuczmów
 • Michała Wandę Kurtyków
 • Franciszka Leokadię Zbieranków
 • Floriana Łapińskiego Marię Zielińską
 • Walentego Józefa Leszka Tadeusza Zofię Kaczmarków
 • Jadwigę Henryka Jana Soletów
 • Franciszka Stanisława Józefę Koronów
 • Leonarda Rozalię Grudzińskich
 • Marię Czesława Szufladów
 • Henrykę Zdzisława Sośnickich
 • Janinę Michalinę Józefa Łagockich
 • Mariannę Jakuba Aleksandra Krukowskich z tych rodz
 • Marię Zdzisława Karolinę Jana Baranów
 • Elżbietę Antoniego Prosianowskich
 • Juliannę Mikołaja Magdalenę Glaców
 • Pelagię Floriana Olejniczaków
 • Helenę Kazimierza Sobotów
 • Annę Jana Mocnych
 • Władysławę Czesława Błachutów
 • Anielę Jana Kulów
 • Wiktorię Jerzego Radczuków
 • Helenę Alojzego Leśnych
 • Helenę Franciszka Nowaczyków
 • Romualda Abrama Teodora Kowalskiego
 • Sylwestra Walczaka
 • Halinę Bogusławę Romana Firlejów
 • Hannę Artura Arnoldów
 • Feliksę Andrzeja Żaków
 • Joannę Antoniego Baranowskich
 • Aleksandrę Jana Zielińskich
 • Janinę Feliksa Szygułów
 • Edytę Zbigniewa zm z rodz Chrząścielów
 • Franciszkę Leona Berlińskich
 • Edmunda Świtalskiego Henryka Dłutkowskiego
 • Władysława Janinę Mirosławę Mieczysława Halinę Madajewskich
 • z rodz Zemków Janinę Kwiatkowską
 • Jana Czesławę Chrzanowskich
 • Aleksandrę Władysława Henryka Milczarków z rodz
 • z rodz Bielasików Trójniaków
 • Teresę Juliana Konstantego Kopciów
 • Mariannę Michała Barczykowskich
 • Marka Sośnickiego
 • Leona Sobkowiaka
 • Wiktorię Walentego Zarembów
 • Mariannę Władysława Jakuba Sobkowiaków
 • z rodz Andrzejewskich Meszyńskich
 • Mateusza Łucję Jana Hofmanów
 • Mariannę Tadeusza Balcerzaków
 • Jana Kuzaka
 • Mieczysława Wawrzyńskiego Zbigniewa Nowakowskiego
 • Bronisławę Praksedę Bogdana Michała Zebelów
 • Kazimierza Wacława Magdalenę Szymczaków
 • Jerzego Mariannę Muszyńskich
 • Stanisława Józefę Koronów
 • Bernarda Witka z rodz Witków Woźnych
 • Stanisławę Wacława Hałajczaków
 • Jadwigę Franciszka Bonkowskich
 • Józefę Jakubowską Franciszka Mazurkiewicza
 • Zdzisława Wirbickiego
 • Natalię Józefa Weronikę Barbarę Zygmunta Tadeusza Majków
 • Elżbietę Wirbicką
 • Małgorzatę Andrzeja Daszkiewiczów
 • Czesława Zygmunta Dombków
 • Mariannę Kazimierza Lewandowskich
 • Władysławę Stanisława Proczków
 • z rodz Szymańskich Bednarskich
 • Klarę Władysława Kowalskich
 • Zygmunta Piotrowicza
 • Wandę Stanisława Nowobilskich
 • Józefa Włodzimierza Kaczorów
 • Cecylię Szczepana Wadzińskich
 • Janinę Józefa Tomickich
 • Jadwigę Stanisława Erdmanów Hansa Hermana z tych rodz
 • Praksedę Alfonsa Krajewskich z rodz Krajewskich i Mikulskich
 • Albina Zofię Tadeusza Dojsów
 • Ludwikę Martę Lange Janusza Geisela
 • Ewę Stanisławę Wacława Hałajczaków
 • Danutę Alfonsa Plewów
 • Teresę Foremską Pawła Ruszkiewicza
 • z rodz Foremskich Grzanków Brzuszczaków Gębickich
 • Sylwestra Walczaka
 • Gabrielę Sylwestra Henryka Kazimierza Michałowskich
 • Kazimierę Piotra Pelagię Bronisławę Grempków
 • Franciszka Aleksandrę Madajewskich
 • Józefa Rozalię Dominiczaków
 • Henryka Tylmana
 • Aleksandrę Brończyk
 • Mieczysławę Józefa Wiśniewskich
 • Zdzisławę Tadeusza Białeckich
 • Irenę Pelagię Mieczysława Domagalskich
 • Helenę Kazimierza Walczaków
 • Teklę Nikodema Ryszarda Weberów
 • Marię Jana Mariana Smagów
 • Genowefę Bronisława Stanisława Kozłowskich
 • Reginę Różańską
 • Czesławę Stefana Daszkiewiczów
 • Jana Drelicha z rodz
 • Stanisława Stanisławy Niewiadomskich
 • Zdzisława Zofię z rodz Niewiadomskich Kaźmierczaków Szafrowskich
 • Zofię Ryszarda Szymańskich
 • Wiolettę Guściorę
 • Zofię Stanisława Wiesława Haczów
 • Stefana Alojzego Pryciaków
 • Bronisławę Marię Feliksa Cemków
 • Kazimierę Franciszka Kaliszewskich
 • Felicję Zygmunta Miatkowskich
 • z rodz Gaurów Miatkowskich
 • Jana Weronikę Kazimierza Mikulskich Józefę Guściorę
 • Rozalię Stelmaszczyk Mariana Śmigielskiego Andrzeja Borowiaka
 • Jana Zofię Guziałowskich
 • Kazimierza Helenę Sobotów zm z rodz