Wymienianki 2022/23

PARLIN

SOBOTA

 • Ludwikę Stefana Bogdana Henryka Urszulę Stefanię Woźniaków
 • Czesławę Kazimierza Zasadzkich
 • Mieczysławę Stanisława Tomczaków
 • Renatę Sykut z rodz Sykutów Kozakiewiczów
 • Mariannę Franciszka Typków Danutę Kijak
 • Józefę Józefa Mielcarków
 • Stefanię Stanisława Bernarda Kosickich
 • z rodz Kosickich Sośnickich
 • Genowefę Nalewaj
 • Janinę Stanisława Grzybowskich
 • Zofię Józefa Barańskich z rodz Frankowskich
 • Stefanię Kazimierza Zabłockich
 • Reginę Łucjana Zebelów
 • Natalię Agnieszkę Józefa Najkowskich
 • Sylwestra Kotlarka
 • Ludwikę Jana Katulskich
 • Pelagię Franciszka Barańskich
 • Martę Wincentego Nawrockich
 • Ludwikę Stefana Bogdana Henryka Woźniaków
 • Urszulę Stefanię z domu Woźniak
 • Stanisławę Tadeusza Pryciaków
 • Mariannę Erwina Kazimierza Franciszka Schauerów
 • Rozalię Michała Sitarków
 • z rodz Błaszczaków Myków
 • Krystynę Łucjana Jóźwiaków Mariannę Katulską
 • Grzegorza Polakowskiego
 • Krystynę Feliksa Kaźmierczaków
 • Józefa Wygnańca Jana Helenę Panertów
 • Kazimierza Barańskiego
 • Dorotę Michała Nowakowskich
 • Ewę Michała Mulżyńskich Jana Mruka
 • z rodz Sobczaków Mulżyńskich
 • Zofię Czesława Zofię Kiszków
 • Mirosławę Franciszka Barańskich
 • Zbigniewa Filipiaka
 • Tadeusza Reginę Rosińskich
 • Zofię Feliksa Woźniaków z rodz
 • Wincentego Januszewskiego z rodz
 • Romana Typka
 • Franciszka Stanisławę Bereźnickich
 • Małgorzatę Jankowiak
 • z rodz Stawarskich Czarneckich Maców
 • Irenę Eugeniusza Hannę Zbigniewa Pacholskich
 • Ryszarda Kleczkowskiego
 • Teresę Galińską
 • Damiana Łucjana Osińskich
 • Mariannę Walentego Henryka Pacholskich
 • Marię Henryka Furdalów

NIEDZIELA

  • Józefa Katulskiego z rodz Katulskich Kujawskich
  • Henryka Jadwigę Sylwestra Nowakowskich
  • Bogdana Kasprzaka
  • Zdzisława Górskiego
  • Benignę Adama Sławomira Mariannę Wojciecha Sobkowskich
  • Martę Józefa Zakrzewskich
  • Irenę Floriana Jerzego Ziółkowskich
  • Helenę Antoniego Wietrzykowskich
  • Stanisława Krystynę Jerzego Malczewskich
  • Halinę Czesława Stanisławę Zofię Michała Klemensów
  • Danutę Bogumiła Malczewskich
  • Eugenię Stefana Karaszewskich
  • Stefanię Leona Nowaków
  • Jana Bogdana Drajemów Joannę Pawlak
  • Zenona Meszyńskiego
  • Józefa Zofię Piętków
  • Zuzannę Tadeusza Cieślików
  • Jana Kulika z rodz Kulików Orłów
  • Władysława Danielewicza z rodz Klechów
  • Daniela Józefa Władysława Krystynę Płaskich
  • z rodz Sarnowskich
  • Władysławę Januszewską
  • Franciszka Helenę Nawrotów
  • z rodz Nawrotów Berlińskich
  • Zofię Mieczysława Zygmunta Bogusiewiczów
  • Łucję Józefa Szarych Józefa Grzybowskiego
  • Helenę Mielcarek z rodz Mielcarków Kotlarków
  • Jana Czesława Jóźwiaków z rodz Jóźwiaków Liwaków
  • Stanisława Barańskiego Walerię Władysława Potrzebnych
  • Stanisławę Tomasza Kwiatkowskich
  • Janinę Aleksandra Drzewieckich
  • Szczepana Malińskiego Halinę Józefa Staszewskich
  • Jerzego Teodorę Franciszka Krokosów
  • Monikę Kamińską Juliannę Bolesława Dadosów
  • Józefa Olszaka z rodz
  • Stefana Joannę Hałajczaków
  • Kazimierza Helenę Sykutów
  • Henryka Annę Bronisława Pachlów
  • Feliksę Jana Typków
  • Dominikę Zenona Marka Zasadzkich
  • Helenę Józefa Flittów Kazimierza Kowalskiego
  • Franciszkę Jana Chrząszczaków
  • Zdzisława Brokowskiego
  • Franciszka Jadwigę Łabuszyńskich z rodz
  • Zofię Lidię Bogumiłę Jana Kozakiewiczów
  • Bogumiłę Barańską
  • Ewę z rodz Chruśniaków Żmudzińskich
  • Zenona z rodz Jakubowskich Kapturskich
  • Wiesławę Cegłowską Józefa Annę Józefiaków
  • Stefanię Franciszka Lucynę Jana Flittów
  • Annę Józefa Kowalskich
  • Czesławę Kazimierza Kaszubów
  • Janinę Artura Arnoldów
  • Jerzego Pawłowskiego
  • Wincentego Mikulskiego
  • Zdzisława Bronisławę Klemensów
  • Franciszka Feliksę Papieżów
  • Leona Zakrzewskiego z rodz
  • Wandę Benona Langów z rodz Kubiaczyków
  • Andrzeja Brodę
  • Bożenę Lidman
  • Konstancję Marcina Dombków
  • Zofię Józefa Andryszaków z rodz
  • Franciszka Wieczorka
  • Jerzego Rochowiaka z rodz Skrzypczyńskich Rochowiaków
  • Bożenę Cywińską
  • Bogdana z rodz Woźniaków Grzechowiaków
  • Halinę Dados
  • Zygfryda Dariusza Wilaków
  • Andrzeja Nowakowskiego
  • Irenę Edmunda Stepczyńskich
  • Marię Stanisława Rabinków
  • Józefa Langnera Jana Halinę Zakrzewskich
  • Wandę Katulską
  • Jadwigę Henryka Szymańskich
  • Feliksę Józefa Kopciów
  • Ryszarda Irenę Lecha Kijanowskich
  • Klarę Edmunda Kwiecińskich
  • Stanisława Florentynę Franciszka Bodziuchów
  • Stanisława Kosickiego z rodz Kosickich Wesołków
  • Jana Kozłowskiego 

DĄBROWA

 • ks prob Jerzego Kowalskiego Henryka Wojcieszyka
 • Sławomira Hekierta Krzysztof Kinowskiego Marka Sobocińskiego
 • także naszych zmarłych:
 • Stanisława Mariannę Skoczylasów
 • Stanisława Helenę Kaczmarków
 • Henryka Antoniego Kaczmarków Alojzego Olejnika
 • Jerzego Krużewskiego Annę Paschek
 • Antoninę Stefana Juliana Kozłowskich
 • Marię Mieczysława Józefa Woziwodów
 • Bernarda Mirosława Czesława Martę Leona Jóźwiaków
 • Zofię Walkowską
 • Romana Głowackiego
 • Irenę Zbieranek
 • Kazimierę Stefana Kaszubów z rodz Głusiów
 • Leokadię Franciszka Zbieranków
 • Mariana Tarneckiego
 • Floriana Jacka Łapińskich z rodz Kaczmarków
 • Mieczysława Hałajdę z rodz Zielińskich
 • Czesławę Jana Chrzanowskich
 • Aleksandrę Władysława Henryka Milczarków z rodz
 • Jadwigę Henryka Jana Leszka Soletów
 • z rodz Bielawskich Mostków Dembskich Guziołków Godurkiewiczów
 • Jana Weronikę Kazimierza Mikulskich
 • Józefę Guścior Mariana Śmigielskiego Andrzeja Borowiaka
 • Hannę Janinę Artura Arnoldów
 • Halinę Bogusławę Romana Firlejów
 • Zofię Jakuba Antoniego Sitarzów
 • Józefę Andrzeja Kapiców
 • Stefanię Bronisława Zdunków
 • Jerzego Malczewskiego
 • Zygmunta Piotrowicza
 • Edmunda Balcerzaka
 • Reginę Zenona Radojewskich
 • z rodz Szulców Kozakiewiczów Gniewkowskich Filipiaków Kuchcińskich
 • Czesława Zofię Romualda Twarużków
 • Michała Ińskiego Przemysława Majkę
 • Stanisławę Wacława Hałajczaków
 • Jadwigę Franciszka Tadeusza Bonkowskich
 • Józefę Jakubowską Łucję Franciszka Mazurkiewiczów
 • Stanisława Brzuszczaka Teresę Foremską
 • Pawła Ruszkiewicza
 • z rodz Foremskich Brzuszczaków Grzanków Gębickich
 • Wiolettę Guściorę
 • Zofię Stanisława Henryka Wiesława Haczów
 • Stefana Alojzego Adama Pryciaków
 • Barbarę Strachanowską
 • Zenona Leokadię Jana Chronowiaków
 • Marię Jana Mariana Smagów
 • Genowefę Bronisława Stanisława Kozłowskich
 • Reginę Różańską
 • Krystynę Kuczmę Zygmunta Osikę Mariana Rataja
 • Marię Czesława Szufladów
 • Olgę Ostwald Jana Brzezińskiego
 • Annę Ciążyńską
 • Bogdana Helenę Sylwestra Popielarzów
 • z rodz Jakubowskich
 • Juliannę Stanisława Woźniaków
 • Marię Franciszka Wójcików
 • Czesławę Zenona Kuczmów 
 • Bożenę Osikę
 • Henryka Reginę Jana Różyckich
 • Domicelę Tadeusza Filipiaków
 • Wiolettę Antoniego Guściorów
 • z rodz Wolińskich Guściorów
 • z rodz Niewiadomskich Kaźmierczaków
 • Stanisławę Michalinę Bronisława Kazimierza Zdzisława Teresę Zofię Stanisława
 • Sabinę Michała Andrzejewskich
 • Mieczysława Piotra Meszyńskich
 • Jerzego Andlera
 • Irenę Pelagię Mieczysława Domagalskich
 • Helenę Kazimierza Walczaków
 • Joannę Szymona Benona Helenę Weronikę Sylwestra Czesławę Witkowskich
 • Wiktorię Władysława Kazimierza Zdzisława Benedykta Leona Janinę Nowaczyków
 • Włodzimierza Janusa
 • Stanisława Wabicha
 • Stefana Zofię Babskich
 • Teresę Posmyk Antoniego Maciejewskiego
 • Łucję Jana Grochowiaków
 • Marię Jana Orczyków
 • z rodz Grochowiaków Orczyków Kubasiów
 • Teresę Romana Irenę Jana Cyroków
 • Teodorę Jana Zbytniewskich
 • Juliannę Mikołaja Magdalenę Leona Glaców
 • Pelagię Floriana Olejniczaków
 • Helenę Kazimierza Sobotów
 • Annę Jana Mocnych
 • Władysławę Czesława Błachutów
 • Anielę Jana Kulów
 • Wiktorię Jerzego Radczuków
 • Helenę Alojzego Leśnych
 • Helenę Franciszka Nowaczyków
 • Romualda Abrama Teodora Kowalskiego
 • Sylwestra Walczaków Marka Mateusza Leśnych
 • Michała Wandę Elżbietę Kurtyków
 • Franciszka Leokadię Danutę Irenę Zbieranków
 • Stanisławę Dudek
 • z rodz Bielasików Trójniaków
 • Teresę Juliana Konstantego Kopciów
 • Mariannę Michała Stanisława Barczykowskich
 • Marka Sośnickiego Renatę Cieślewicz
 • Zbigniewa Nowakowskiego
 • Halinę Mieczysława Wawrzyńskich
 • Praksedę Bronisławę Bogdana Michała Zebelów
 • Mateusza Łucję Jana Hofmanów
 • Mariannę Tadeusza Balcerzaków
 • Saturnina Janiaka z rodz Janiaków Zarębskich
 • Bolesława Helenę Jana Myllerów
 • Jana Lucynę Flittów
 • Ewę Stanisławę Wacława Hałajczaków
 • Danutę Alfonsa Plewów
 • Janinę Józefa Łagockich
 • Mariannę Jakuba Aleksandra Krukowskich
 • Marię Zdzisława Karolinę Jana Baranów
 • Elżbietę Antoniego Prosianowskich
 • Teklę Nikodema Ryszarda Weberów
 • Marię Czesława Szufladów
 • Henrykę Zdzisława Sośnickich
 • Danutę Kwiatkowską
 • Zdzisława Elżbietę Wirbickich
 • Natalię Józefa Weronikę Tadeusza Barbarę Zygmunta Majków
 • Irenę Genowefę Stefana Prillów Henrykę Obała Marię Marczak
 • Ireneusza Spychalskiego Jadwigę Wacława Lewandowskich
 • Kazimierza Wacława Magdalenę Szymczaków
 • Mariannę Jerzego Muszyńskich
 • Józefę Stanisława Koronów
 • Urszulę Jana Drelichów
 • Czesławę Stefana Daszkiewiczów
 • Leona Mariannę Władysławę Jakuba Sobkowiaków
 • Wiktorię Walentego Zarembów
 • Danutę Zbieranek
 • Elżbietę Andrzeja Zarembów
 • Kazimierę Piotra Pelagię Bronisławę Grempków
 • Franciszka Aleksandrę Madajewskich
 • Józefa Rozalię Dominiczaków
 • Antoniego Kazimierę Przemysława Bosiackich
 • Stefana Zofię Wawrzyńskich
 • Edmunda Gruszczyńskiego
 • Janinę Józefa Tomickich
 • Jadwigę Stanisława Hermanów
 • Hansa Hermana z tych rodzin
 • Wandę Stanisława Nowobilskich
 • Bożenę Józefa Włodzimierza Kaczorów
 • Cecylię Szczepana Wadzińskich
 • zm z tych rodzin
 • Grażynę Andler
 • Alfonsa Praksedę Krajewskich
 • Albina Zofię Tadeusza Dojsów
 • Elżbietę Wirbicką
 • Zbigniewa Edytę Chrząścielów z rodz
 • Franciszkę Leona Berlińskich
 • Edmunda Świtalskiego
 • Henryka Dłutkowskiego
 • Joannę Antoniego Baranowskich
 • Aleksandrę Jana Zielińskich
 • Janinę Feliksa Szygułów z rodz
 • Genowefę Franciszka Zalewskich z rodz
 • Wandę Benona Langów z rodz
 • Mirosława Lakotę Kazimierza Kocha
 • Klarę Władysława Kowalskich
 • Małgorzatę Andrzeja Daszkiewiczów
 • Czesława Zygmunta Dombków
 • Mariannę Kazimierza Lewandowskich
 • Iwonę Kościelniak
 • Zofię Ryszarda Szymańskich
 • Feliksę Andrzeja Żaków
 • Ludwikę Martę Lange Helenę Brzykcy
 • Janusza Geisela